Na jaře by měla začít ražba tunelu Žabovřesky, kterým bude pod Wilsonovým lesem jezdit tramvaj. Jedná se o další část prací na VMO Žabovřeská. K bezproblémovému průběhu odstřelů skály, který je nezbytný pro ražbu tunelu, je nutná součinnost všech lidí, kteří oblastí projíždějí, procházejí nebo zde žijí.

Až do konce letošního roku budou probíhat odstřely skály. Celkem se jedná o stovky odstřelů, počet nelze prozatím přesně určit, jelikož se mohou měnit podmínky skalního masivu. Ačkoli samotný odstřel je otázkou vteřin, každý z nich vyžaduje detailní přípravu, aby nedošlo k újmám na zdraví či majetku. Nezbytné kroky jako je odklonění dopravy, vyklizení Žabovřeské a části Wilsonova lesa, po odstřelu vše důkladně zkontrolovat a vše uklidit, aby bylo možné obnovit provoz, budou pro řidiče znamenat vždy hodinovou uzavírku. Po tuto dobu bude nutné zvolit objízdnou trasu, na které se v této době mohou tvořit kolony.

V harmonogramu je uvedeno vždy dvouhodinové okno pro jednu uzavírku. Je to kvůli nutné časové rezervě. Ačkoli uzavírka potrvá vždy cca 60 minut, může se její zahájení zpozdit kvůli počasí, náročnosti odstřelu, dovozu trhaviny, vyklízení prostoru apod. V harmonogramu se proto vymezují dvě hodiny, v jejichž rámci může hodinová uzavírka nastat.

Kdy bude k odstřelům a související uzavírce docházet?

Časové intervaly, ve kterých budou probíhat odstřely trvající přibližně 60 minut zahájení ukončení:

Pracovní dny duben – prosinec 11:00 – 13:00
Pracovní dny duben – září 18:30 – 20:30
Dny pracovního klidu duben – prosinec 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Dny pracovního klidu duben – říjen 17:00 – 19:00

Předpokládaný začátek odstřelů v dubnu se ještě může změnit s ohledem na aktuální stav skalního masivu. 

Předpokládány jsou i celovíkendové výluky a případná další omezení v době letních prázdnin s ohledem
na intenzitu provozu. Jakékoliv změny budou řešeny individuálně a všechny dotčené osoby a podnikatelské
subjekty budou včas informovány.

Další informace včetně objízdných tras naleznete zde.

Zdroj: kopemezabrno.cz / MMB