Postavit parkovací dům, venkovní parkoviště či vodní prvek a upravit parkovou plochu. To vše má za 14 měsíců zvládnout společnost STRABAG, a. s. Rada města Brna ji vybrala pro realizaci veřejné zakázky „Akademické náměstí včetně parkovacího domu – zhotovitel stavby“.

„Vybudování parkoviště a parkovacího domu na takzvaném Akademickém náměstí, tedy u výškových budov na Šumavské, zajistí výrazné zlepšení podmínek pro parkování ve středu města. Jde o 613 nových parkovacích míst, přesto takto velká kapacita nezpůsobí dopravní komplikace. Stávající poloha vjezdu, která zůstane zachována, je výhodná, protože navazuje na křižovatku ulic Šumavská a Pod Kaštany, která se dále napojuje na Hradeckou a vede na obchvat okolo města. Důležité je, že venkovní plocha bude v režimu rezidentního parkování zóny B. Díky revitalizaci celého prostoru a výsadbě zeleně včetně zelené střechy na parkovacím domě navíc dojde k zatraktivnění celé lokality,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Venkovní parkoviště bude sloužit jako parkování pro návštěvníky a uživatele okolních objektů v modelu rezidentního parkování zóny B. Kapacita je 202 parkovacích míst pro osobní vozidla. „Úprava parkoviště zatraktivní okolí a zlepší parkovací poměry v této lokalitě. Asfaltová plocha bude doplněna zelení a dřevinami, které nahradí původní vegetaci a budou mít pozitivní vliv na životní prostředí v místě stavby. Podél ulic Pod Kaštany a Veveří jsou navrženy výsadby alejí stromů. U křižovatky těchto ulic je první malé náměstí s vodním prvkem, hlavní pěší komunikace kopíruje ulici Pod Kaštany. Před obchodní galerií se nachází druhé náměstíčko, odkud jsou vstupy do obchodních jednotek a do recepce výškového objektu Šumavská,“ popsal prostorové řešení radní města Brna pro dopravu Petr Kratochvíl a dodal: „Je to další parkovací dům, který Brněnské komunikace připravily k realizaci. Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli.“

Parkovací dům je navržen jako železobetonová monolitická stavba. Architektonicky se jedná o 4 prolínající se kvádry. „Celý objekt bude mít 2 části s rozdílnou funkcí. Část vyhrazená hromadným garážím bude mít 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží, část vyhrazená veřejné vybavenosti, kde budou kanceláře magistrátu, bude mít jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Kapacita parkovacího domu je 411 parkovacích míst. Vozidla na LPG/CNG budou parkovat na střeše, kde je pro ně určeno 42 míst. Zbytek střechy bude zatravněn,“ sdělil generální ředitel městské společnosti Brněnské komunikace Luděk Borový.

Součástí domu je trafostanice, která umožní instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíjení bude možné na venkovním parkovišti i uvnitř parkovacího domu. Instalací je pověřena společnost Teplárny Brno.

Vybraný zhotovitel, společnost STRABAG, a. s., uspěla s nabídkovou cenou 374 136 078,47 Kč bez DPH. Tu zaplatí zčásti město Brno (přibližně 86 mil. Kč bez DPH za vybudování inženýrských sítí a výstavbu místních komunikací) a zčásti Brněnské komunikace, a. s. Oba subjekty totiž zakázku vypisovaly společně. Přepokládaná délka výstavby je 14 měsíců, cílem je dokončit práce do konce roku 2023.

Parkovací domy postavené a provozované Brněnskými komunikacemi:

PINKI PARK – uvedení do provozu 05/2014
DOMINI PARK – uvedení do provozu 09/2016
RIVER PARK – uvedení do provozu 06/2021

Tisková zpráva / Vizualizace: Atelier Kristen