Celkem 12 pozemků včetně domů za dohromady 56 660 000 korun včetně DPH by mělo získat město v oblasti Husovic. Sedm z nich nabude od společnosti Nová Zbrojovka, ostatní od společnosti Imos. Radní nabytí pozemků doporučili ke schválení zastupitelům. Převod je nezbytným krokem pro budování Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí, Rokytova a vychází z už dříve uzavřené dohody o spolupráci mezi městem a zmíněnými firmami. Mimo jiné nabytí pozemků umožní vybudovat nový sjezd k Dukelské.

„Vloni uzavřelo město se společnostmi Nová Zbrojovka a Imos smlouvu, která stanovila základní principy a podmínky budoucí spolupráce. Na jejím základě by nyní město mělo od smluvních partnerů nabýt pozemky včetně domů v celkové hodnotě 56 660 000 korun včetně DPH. Vykupované domy jsou dotčeny první etapou přípravy území v rámci stavby velkého městského okruhu a také větve, která bude napojovat ulici Nová Dukelská, a jsou určeny k demolici, jejíž zahájení se předpokládá v létě tohoto roku,“ řekla primátorka města Markéta Vaňková. Plánovaná ulice Nová Dukelská bude tvořit spojnici mezi novou čtvrtí v areálu bývalé Zbrojovky a velkým městským okruhem.

Na pozemcích, kterých se týká výkup, se nachází rodinné domy. Všechny jsou ve vlastnictví buď Nové Zbrojovky, nebo společnosti Imos. Celková kupní cena byla stanovena na základě znaleckých posudků jako cena obvyklá. Každé ze společností uhradí město kupní cenu ve dvou splátkách. Odkup pozemků musejí schválit ještě zastupitelé.

Tisková zpráva