V Brně začne fungovat pracovní skupina, která se bude věnovat cyklistické dopravě ve městě. Na svém jednání to ve středu 23. ledna schválili brněnští radní. Skupina tvořená ze zástupců příslušných odborů, organizací města, politických klubů i odborné veřejnosti bude mít za cíl předkládat radním návrhy projektů, které umožní lepší začlenění kol do dopravního systému města.

Pracovní skupina bude složena ze dvou podskupin. Koncepční pracovní cykloskupina bude mít za cíl otevírání nových témat, které s cyklistickou dopravou ve městě souvisejí, bude přijímat podněty od zastupitelů města a od městských částí či projednávat návrhy odborné a laické veřejnosti. Jejími členy budou zástupci z odborů dopravy či investic, Kanceláře architekta města Brna, Policie ČR, ale také městských společností nebo spolků Brno na kole a Brno autem. Skupina se bude scházet minimálně dvakrát do roka.

Technická pracovní cykloskupina se bude scházet minimálně desetkrát do roka a jejím cílem už bude diskuse nad jednotlivými opatřeními, hledání technických řešení návrhů a zajištění jejich návaznosti na další městské projekty. Na realizaci navržených opatření se také bude přímo podílet.

„Těší mě, že tato skupina vzniká. Cyklistická doprava je neoddělitelnou součástí městské mobility a spolu s veřejnou hromadnou dopravou a chůzí patří také mezi udržitelné druhy dopravy. Věřím, že v Brně má svou budoucnost. Na druhou stranu je jasné, že rozvíjet cyklistickou infrastrukturu v sevřeném prostředí města není jednoduché. Pracovní skupina bude proto promýšlet možná opatření a navrhovat způsoby jejich realizace s vědomím toho, jaké jsou naše možnosti,“ říká primátorka města Markéta Vaňková.

O zvýšení podílu udržitelných druhů dopravy Brno usiluje od roku 2016, kdy Rada města Brna schválila Plán udržitelné městské mobility. Zároveň se město snaží zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců. Nárůst motorové dopravy v posledních letech přinesl enormní zatížení existující komunikační sítě a podpora udržitelných způsobů dopravy je jedním z řešení, jak městu znovu ulevit.

„Vytvořením této skupiny chceme ukázat, že se cyklistů nebojíme a že chceme vyslyšet i jejich požadavky a návrhy. Díky skupině budeme mít přehled o opatřeních, která bude možné zahrnout například do větších projektů a provázat je s dalšími záměry města. Ani opatření pro cyklisty totiž není možné vytrhávat z kontextu požadavků dalších účastníků městského provozu,“ podotýká náměstek pro dopravu Robert Kerndl.

Mapovou aplikaci znázorňující cyklistickou tématiku v Brně naleznete zde
Proběhnuvší výstavu o mobilitě v Brně si můžete pročíst zde.Foto: MMB