Za rok a půl získat stavební povolení. To je teď nejdůležitější milník v projektu sportovního a rekreačního areálu Anthropos. Potřebnou aktualizaci studie a přípravu projektové dokumentace bude mít na starost společnost Arch.Design. Ta nejlépe obstála ve vypsaném výběrovém řízení.

Samotné sportoviště zahrnující například několik hřišť pro rekreační sporty, in-line dráhu, horolezeckou stěnu nebo workoutové hřiště si podle plánů Brňané užijí v roce 2023. „Lokalita za Anthroposem je se sportem historicky spjatá a lidé ji vyhledávají i v dnešní době alespoň k procházkám nebo k jízdě na kole. Cílem města je vybudovat tu moderní sportovní zázemí, ale už teď se nám daří areál více otevírat veřejnosti. Nedávno jsme třeba umožnili spolkům i jednotlivcům, aby si pronajali tělocvičnu Anthropos,“ připomněla primátorka Markéta Vaňková.

Radní dnes vybrali zhotovitele projektové dokumentace, kterým bude společnost Arch.Design. Jejím úkolem bude projekt dovést ke stavebnímu povolení. „Z došlých nabídek jsme jako nejvhodnější vyhodnotili nabídku Arch.Design, kteří dokumentaci vypracují za 12 749 000 Kč bez DPH. Kromě ekonomické výhodnosti jsme přitom brali zřetel také na kvalitu týmu. Společnost Arch.Design dovede projekt až ke stavebnímu povolení. Jeho získání předpokládáme začátkem roku 2022,“ upřesnil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Tisková zpráva