Město nechá opravit nebytové prostory pod rampou kostela sv. Michala na Dominikánském náměstí. Rekonstrukci provede firma MONTEZ Energo. Opravené prostory, které jsou vhodné například k provozování kavárny, poté nabídne k pronájmu.

Opravy prostor pod rampou kostela sv. Michala navazují na provedenou rekonstrukci Dominikánského náměstí a umožní na tomto zrekonstruovaném místě provozovat kavárenské zahrádky.

Aby bylo možné tyto prostory pronajmout, je nezbytné vyměnit stávající podlahu včetně izolace proti zemní vlhkosti a tepelnou izolaci. Při provádění prací budou také odstraněny vrstvy stávajících omítek, očištěn povrch zdiva, podklad vyrovnán a opatřen penetrací, sulfátostálými nátěry a omítkou pro zavlhlé a zasolené zdivo s finálním vápenným štukem. Dále bude provedena také dodatečná izolace horizontálního zdiva včetně napojení rozdílných úrovní. Interiérové úpravy už pak budou na novém nájemci.

„Rekonstrukce by měla být hotova na jaře příštího roku. Poté opravené prostory nabídneme zájemcům o pronájem, mohla by zde vzniknout například kavárna se zahrádkou na Dominikánském náměstí. Věřím, že se nám tak podaří více oživit celé prostranství,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Oliva.

Celková cena rekonstrukce prostor pod rampou kostela sv. Michala je 2 444 000,- Kč bez DPH.

Tisková zpráva