K částečnému zlepšení průjezdnosti křižovatky u Kamenolomu, tedy u nákupního centra UNI HOBBY v Bystrci, by mělo dojít už v příštím roce.

„Přípravy celkové přestavby dopravou extrémně zatíženého místa běží, ale protože jde o nákladnou a technicky komplikovanou akci na několik let, rozhodli jsme se pomoci této křižovatce hned. Dojde tedy k úpravě ramene od Kníniček, kde přibude pravý odbočovací pruh. Z tohoto směru se tak zlepší průjezdnost a ve špičkách by se měly zkrátit kolony,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Předpokládané náklady na tuto úpravu jsou 3,9 milionů Kč.

Následná komplexní přestavba je projednána a schválena v podobě mimoúrovňové křižovatky s hladkým průjezdem tramvaje mimo silniční dopravu. „Na tuto velkou stavbu je s Jihomoravským krajem podepsána rámcová smlouva, na jejímž základě se město Brno zavázalo zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí. Výběr jejího zhotovitele aktuálně zajišťuje městská společnost Brněnské komunikace,“ dodal radní Petr Kratochvíl. Samotná realizace této investiční akce je předpokládána v časovém horizontu několik let, odhad finančních prostředků je v řádu stovek milionů korun.

Tisková zpráva