Regenerace brownfieldu na Žižkově ulici by se mohli dočkat lidé, kteří tráví volný čas na Kraví hoře. Rada města dnes doporučila zastupitelstvu schválit zařazení projektu Kadetka Žižkova do rozpočtu kapitálových výdajů města. Na místě nevyužívaných, chátrajících objektů by měla být vysazena veřejná zeleň, v níž budou moci lidé trávit volný čas. Předpokládané náklady dosahují více než 11 milionů korun.

„V brownfieldu Kadetka Žižkova se nachází objekt bývalé vojenské kuchyně a jídelny, který není přes 30 let využíván. Na jeho technickém stavu se v minulosti podepsal i požár, a je tak určený k demolici. Okolí objektu je neudržované, porostlé náletovou vegetací, vyskytuje se tu i velké množství odpadků. Revitalizaci si prostor určitě zaslouží. Díky projektu bude sloužit Brňanům a vznikne tu příjemné zákoutí se zelení,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Součástí podpořeného projektu bude i demolice zchátralých objektů. „Celkové náklady předpokládáme ve výši více než 11 milionů korun, přičemž přes 5 milionů bude hrazeno z dotace ministerstva pro místní rozvoj. Návrh rozpočtového opatření, o kterém bude rozhodovat zastupitelstvo, počítá s převedením více než 3 milionů korun městské části Brno-střed na zajištění realizace projektu. K té by mohlo dojít ještě v letošním roce,“ uvedl náměstek primátorky Robert Kerndl.

Tisková zpráva