25 milionů korun. Takovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na letošní rok získá město Brno na část projektové dokumentace – dokumentace pro provedení stavby. Radní schválili smlouvu o jejím poskytnutí.

„Už za pár měsíců zahájíme připravovanou dostavbu koncertního sálu Janáčkova kulturního centra, a je proto potřeba načerpat dohodnuté finance od partnerů. Od října roku 2016 má statutární město Brno, Ministerstvo kultury a Jihomoravský kraj uzavřeno memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Janáčkova kulturního centra. Účelem memoranda je zajištění financí na II. etapu stavby, která spočívá ve výstavbě nadzemní části objektu, kde se nachází samotný koncertní sál. Na základě této dohody jsme proto dnes schválili smlouvu s Jihomoravským krajem, který letos přispěje částkou 25 milionů korun,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný. Investiční náklady se předpokládají ve výši cca 1.997.000.000 Kč vč. DPH. Smluvní strany se finančně podílí na financování projektu následovně:

• Ministerstvo kultury – 600.000.000 Kč
• Jihomoravský kraj – 100.000.000 Kč
• Statutární město Brno – 947.000.000 Kč
• Brněnské komunikace a. s. – 350.000.000 Kč

V listopadu 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 se zhotovitelem Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby byla rozšířena o technologické centrum, další parkovací místa v podzemí, podzemní propojení s budovou Besedního domu a jeho úpravy.

Současně byla zpracována žádost o čerpání finanční spoluúčasti ministerstva kultury České republiky, která byla následně odevzdána.

Uvedená dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje bude použita na úhradu další části projektové dokumentace, a to dokumentace pro provedení stavby včetně zaktualizovaných změn investičního záměru. „Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 ve výši 25 mil. Kč bude použita na úhradu části projektové dokumentace, a to dokumentace pro provedení stavby. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 6. zasedání dne 23. září,“ dodal radní pro oblast kultury Marek Fišer. 

Tisková zpráva