Radní na svém zasedání schválili druhou aktualizaci investičního záměru k výstavbě Janáčkova kulturního centra.

„Aktualizace byla provedena na základě smlouvy o výstavbě mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými komunikacemi, kdy dochází ke spojení stavby objektu podzemních garáží a nadzemní části koncertního sálu do jednoho funkčního celku,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

„Do schválené aktualizace jsou zahrnuty také podmínky dohody o narovnání mezi původními autory z Atelieru M1 a statutárním městem Brnem,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

„Dále je předmětem aktualizace upřesnění celkového rozsahu investice a s tím souvisejících investičních nákladů a objektové skladby, zpřesnění podoby koncertního sálu pro cca 1250 návštěvníků s odpovídajícím zázemím či rozšíření podzemní části stavby Janáčkova kulturního centra o technologické centrum obsahující vzduchotechnické zázemí objektu. Aktualizace počítá i s možným rozšířením podzemních garáží o 50 parkovacích míst, bezbariérovým prostorem pro infocentrum TIC Brno, podzemním propojením Janáčkova kulturního centra s Besedním domem, zprovozněním edukačního centra ve dvorním traktu i rekonstrukcí a úpravou povrchů v ulicích Solniční, Besední a Veselé,“ doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Původní náklady na výstavbu Janáčkova kulturního centra byly odhadovány na 1,285 mld. Schválenou aktualizací se zpřesnily na 1,998 mld. korun. Příčinou nárůstu nákladů je zejména přesun technologického centra ze střešní části objektu do podzemí, který je nezbytný ze statických i akustických důvodů.

Doba realizace Janáčkova kulturního centra se také prodloužila do roku 2023.

Tisková zpráva