V průběhu minulého roku stavbaři upravili první část břehu Staré Ponávky, jejíž revitalizace je jedním ze strategických projektů města. Nyní radní vybrali zhotovitele stavebních prací pro etapu 11 – Soutok se Svratkou, kterým bude firma Ekostavby Brno, a. s.

Cílem projektu Revitalizace Staré Ponávky je začlenění vodního toku do městské krajiny, zlepšení hydrologických a přírodních podmínek v okolí řeky a vytvoření nových veřejných prostranství s přírodním charakterem. Celkově zahrnuje devatenáct etap od ulice Tkalcovská až po soutok se Svratkou při ulici Jeneweinova.

„Etapa 11, která zahrnuje tok Ponávky o délce 0,351 km, zlepší ekologickou a vodohospodářskou funkci říčky. Díky úpravám dojde ke zpevnění koryta a následně zde budou provedeny vegetační úpravy,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík„Území kolem Staré Ponávky postupně měníme tak, aby bylo atraktivní pro obyvatele města i návštěvníky,“ dodal.

Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele bylo schváleno na městské radě konané dne 29. 7. 2020. Jako kritérium byla stanovena nejnižší cena. Veřejné zakázky se zúčastnili čtyři uchazeči. „Ve zjednodušeném podlimitním řízení byla vybraná společnost Ekostavby Brno, která splnila všechny podmínky a revitalizaci 11. etapy provede za cenu 5 468 886 Kč,“ upřesnil 1. náměstek Petr Hladík.

Tiskový servis