Rada města Brna odsouhlasila 10 milionů korun na další etapu revitalizace Staré Ponávky. Tato částka pokryje veškeré realizační náklady etapy č. 11 – Soutok se Svratkou.

Cílem projektu Revitalizace Staré Ponávky je začlenění vodního toku do městské krajiny, zlepšení hydrologických a přírodních podmínek v okolí řeky a vytvoření nových veřejných prostranství s přírodním charakterem. Celkově zahrnuje devatenáct etap od ulice Tkalcovská až po soutok se Svratkou při ulici Jeneweinova.

Momentálně Veřejná zeleň města Brna realizuje etapu v lokalitě nad sídlištěm Komárov. Ta by měla být hotova do konce letošního roku.

Další dvě etapy mají hotovou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Jednou z nich je i etapa č. 11 – Soutok se Svratkou, na niž jsou vyčleněny finanční prostředky.

„Tato etapa zahrnuje úpravy toku v délce 0,351 km. V patě koryta toku bude zbudována záhozová patka z lomového kamene a dále po 20 m vzdálenosti výstužné úrovňové pasy. V blízkosti koryta budou následně provedeny vegetační úpravy,“ přiblížil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Předpokládané náklady realizace: 8.839.214,- Kč včetně DPH.

Stará Ponávka

Stará Ponávka (z části tzv. Svitavský náhon) je umělým vodním tokem využívajícím částečně původní koryto Ponávky a Svitavy před jejich úpravami v 19. století. Protéká katastrálním územím Zábrdovice, Trnitá a Komárov a jeho délka činí cca 3,7 km.

Jedná se o poslední zachovalý náhon v těsné blízkosti historického jádra města, který propojuje obě hlavní brněnské řeky Svitavu a Svratku. V severní části protéká starou průmyslovou zónou sestávající z několika areálů, pro jejichž provoz byl v minulosti a částečně je i dnes zdrojem užitkové vody. V jižní části prochází náhon přes území smíšená a obytná. Vodní tok je dnes v neutěšeném stavu, v některých úsecích je zatrubněný a velká část je pro veřejnost těžko přístupná.