Zastupitelstvo města Brna schválilo směnu pozemků, poskytnutí individuální investiční dotace a smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky a o spolupráci, díky nimž může město vybudovat sjezd z velkého městského okruhu na Tomkově náměstí na plánovanou městskou třídu Nová Dukelská a TJ Sokol Brno-Husovice postavit novou sportovní halu.

„Včerejší rozhodnutí zastupitelstva navazuje na předešlé Memorandum o spolupráci a na dohodu o podmínkách směny pozemků, které město uzavřelo s TJ Sokol Brno-Husovice již v loňském roce. Základním benefitem pro město je, že získáme pozemky, na kterých můžeme vybudovat rampu umožňující napojení plánované městské třídy Nová Dukelská na velký městský okruh v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova. Díky tomu se nám podaří vytvořit podmínky pro rekultivaci a rozvoj celé lokality,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Díky dohodě také v Husovicích vyroste nová sportovní hala, kterou lze využít i pro kulturní a společenské účely. Nahradí původní objekt, který musel ustoupit stavbě velkého městského okruhu, a na její výstavbu poskytne město investiční dotaci ve výši 35 milionů korun. Při vypsání veřejné zakázky a následné stavbě bude město postupovat koordinovaně s TJ Sokol Brno-Husovice,“ doplnil náměstek primátorky Robert Kerndl.

Tisková zpráva / Vizualizace: ŘSD