Brněnskými radními byla doporučena ke schválení Smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavebního záměru Polyfunkční stavba Trnitá II Bulvár. Dokument bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Brna v září letošního roku. 

„Navržená smlouva mezi městem Brnem a společností MS Trnitá 2 vychází ze Zásad pro spolupráci s investory. Díky tomu má město zajištěno, že v okolí významných staveb vznikne veřejná vybavenost, jako jsou komunikace, inženýrské sítě, chodníky apod. U projektu Polyfunkční stavba Trnitá II Bulvár se k tomu developer chystá smluvně zavázat. Tato veřejná infrastruktura bude následně převedena do vlastnictví města. Stavebník také městu poskytne finanční příspěvek ve výši 13 986 400 Kč, a to na vybudování další infrastruktury v okolí připravovaného projektu, tj. na realizaci bulváru nebo mateřské školy,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury uzavírá město se soukromými subjekty na základě Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Investoři se jimi zavazují poskytnout do městem spravovaného Fondu developerských projektů finanční příspěvky nebo adekvátní plnění.

„V rámci projektu stavby polyfunkčního domu dojde díky výše zmíněné smlouvě ke koordinaci s investičními záměry města. Jedná se o blízká protipovodňová opatření, Severojižní kolejový diametr nebo nový bulvár Trnitá. Tento projekt je jedním z prvních, kde se podařila spolupráce města a soukromého sektoru. Díky Kanceláři architekta města vzniká pro chodce, MHD a cyklisty přívětivý uliční profil jedné z nejdůležitějších nových ulic ve městě Brně. Nový Bulvár bude sloužit jednak jako nové centrum čtvrti Trnitá, jednak jako páteřní spojení mezi historickým centrem a novým hlavním nádražím,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje

K projektové dokumentaci záměru Polyfunkční stavba Trnitá II Bulvár se město vyjadřovalo již dříve. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Tisková zpráva