Cesta ke slavnostnímu odhalení sochy věnované Gregoru Johannu Mendelovi započala již v roce 2019, kdy Společně, o.p.s., deklarovala svůj záměr vzdát poctu otci genetiky i prostřednictvím uměleckého díla. V roce 2021 byla uzavřena dohoda mezi statutárním městem Brnem, Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina a Společně, o.p.s. Po podpisu dohody byla vyhlášena mezinárodní veřejná soutěž, na jejímž základě odborná porota vybrala po anonymním vícekolovém hodnocení vítězný návrh, Hrachovinu známého sochaře, umělce a slévače Jaromíra Garguláka. Ta bude po ukončení rekonstrukce definitivně umístěna na Mendlově náměstí. Umělecké dílo bylo financováno pomocí příspěvku statutárního města Brna a ze zdrojů veřejné sbírky a individuálních dárců. Tyto zdroje zajistila Společně, o.p.s.

Finančním příspěvkem ve výši jednoho milionu korun podpořil realizaci sochy i Jihomoravský kraj. „Ta socha tu má svoje místo. Jen pár desítek metrů odsud Mendel objevil něco, co opravdu změnilo svět. Máme být na co hrdí a jsem rád, že kraj mohl být u toho,“ řekl Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.

Realizace uměleckého díla stála 24,5 milionu Kč, dále bylo nutné uhradit nad rámec této ceny i náklady na mezinárodní soutěž, skicovné a odměny autorům. To zcela odpovídá mezinárodním standardům na zakázku takového významu. „Město Brno přispělo na vytvoření sochy 10 milionů korun. Porota, jejíž jsem byla součástí, vybrala skutečně nejlepší soutěžní návrh a jsem přesvědčena o tom, že Hrachovina je investicí, na kterou budou obyvatelé města pyšní dlouhé roky,“ dodala Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

„Naším cílem bylo dát budoucím generacím trvalou připomínku této významné osobnosti vědy a víry, a to velmi originálním způsobem. Nejedná se totiž o figurální sochu samotného Mendela, jak je u významných historických osobností běžné, ale o umělecké ztvárnění Mendelova objevu, zákonů dědičnosti. Rád bych poděkoval statutárnímu městu Brnu a bratrům augustiniánům za podporu, kterou tomuto projektu v průběhu let poskytli,“ uvedl Jakub Carda, ředitel Společně, o.p.s.

Socha je unikátní i tím, že v sobě nese poselství budoucím generacím v podobě uložené DNA jak samotného Gregora Johanna Mendela, tak současných významných osobností včetně primátorky města Brna a hejtmana Jihomoravského kraje.

„Konečně jsme se dočkali okamžiku, kdy po roce budeme moci sochu odhalit. Na přelomu ledna a února minulého roku jsme začali jet na plný výkon, protože termín předání sochy byl šibeniční, a tak jsme rádi, že nyní můžeme sochu Hrachoviny odhalit veřejnosti,“ prohlásil Jaromír Gargulák, autor sochy.

„U nás v Oslu vidíte na ulicích a v parcích spousty úžasných sochařských děl, ale umělecké vyjádření převratného objevu v oblasti přírodních věd je něco, co skutečně najdete jen v Brně. Je mi ctí, že jsem mohl být jako porotce účasten výběru vítězného návrhu, na kterém mimochodem mohou učitelé krásně vysvětlit studentům, co vlastně Mendel pro svět objevil,“ upřesnil Nils Christian Stenseth z University of Oslo, emeritní předseda Norské akademie věd.

„Podpora vzdělanosti a umění vždy byla a bude augustiniánským posláním, spojení těchto dvou sfér nás přesvědčilo o tom, že se jedná o projekt, který bude naše komunita podporovat. Hrachovina bude novou bránou k nám do opatství, které se v posledních letech snažíme více otevírat veřejnosti, abychom podpořili dialog mezi vědou a vírou,“ uzavřel P. Juan Ignacio Provecho López, OSA, z Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina.

Hrachovina v číslech
  • 530 cm výška
  • 8 460 kg bronzu
  • 534 dílků
  • 273 dnů práce nebo také 6552 hodin práce 
  • 33 zapojených tvůrců různých profesí
Věděli jste o Hrachovině?
  • Centrální část popisuje 3. Mendelův zákon: kulatých žlutých, 3 hranaté žluté, 3 kulaté zelené, hranatá zelená.
  • Ukrývá v sobě vzorky DNA významných osobností i samotného G. J. Mendela.

Informace o tom, co vše zahrnovaly práce na Mendlově náměstí najdete v samostatné tiskové zprávě. 

Tisková zpráva / Foto: Urban centrum Brno