Radní dali zelenou pokračování projekčních prací na tréninkové hale pro míčové sporty při ulici Vodova.

Rada města Brna dnes vzala na vědomí architektonickou studii Rozvoj sportovního areálu na ulici Vodova v Brně zpracovanou společností DIMENSE v září 2018. Uložila také společnosti STAREZ – SPORT pokračovat v projekčních pracích na tréninkové hale pro míčové sporty podle této studie včetně parkovacích stání při ulici Vodova. Studie odhaduje na výstavbu haly částku cca 125 milionů korun.

„Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení by měla být podle předpokladu hotová přibližně za rok a půl, v roce 2020/2021 tedy bude možné podat žádost o stavební povolení. V hale by mohli trénovat házenkáři, florbalisté, basketbalisté a další sportovci,“ uvedl člen Rady města Brna pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Tréninková hala pro míčové sporty

Hala je navržena v rozměrech 55 x 40,25 m. Sportovní část vychází z rozměru hřiště pro házenou a florbal v podélném směru, v příčném pak z požadovaného umístění tří tréninkových basketbalových hřišť s nutným postranním zámezím. Při tomto uspořádání se uvažuje o členění haly na tři samostatné tréninkové části oddělené závěsnými sítěmi. Sportovní plocha dále pojímá hrací plochu dalšího centrálního hřiště pro basketbal a hřiště pro volejbal či nohejbal. Při podélné stěně směrem k zázemí jsou v nikách integrovány teleskopické tribuny pro cca 200 diváků, prostor pro další diváky je na galerii.

Provozní zázemí je navrženo na severní straně objektu podél celé haly a tvoří provozní pojítko mezi starou halou a novým objektem. Nachází se zde šatny sportovců a rozhodčích s hygienickým zázemím a skladové prostory sportovního náčiní a vybavení, dále administrativní zázemí s kancelářskými prostory a zasedací místností, vstupní recepční část s bufetem a sociálním zařízením, masážní centrum s kryoterapií a technické zázemí.

Provozně je zázemí sportovní haly navrženo tak, aby došlo k oddělení „čistého“ a „špinavého“ provozu (sportovci – diváci). Vstup do tréninkové haly, respektive jejího provozního zázemí je řešen jak z východní strany pro běžný týdenní tréninkový režim s případným využitím recepce stávající haly, tak hlavním vstupem ze strany západní, sloužícím pro víkendový provoz, popř. provoz s diváky. Provozní zázemí je napojeno přímo na stávající halu.

Foto: mapy.cz