Otáčení tramvají i snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly umožní nová vratná tramvajová smyčka v brněnských Pisárkách. Ve čtvrtek zástupci města, dopravního podniku a zhotovitelských firem slavnostně zahájili stavbu. „Smyčka se stane nástupní zastávkou pro plánovanou multifunkční halu, kterou věříme, že začneme stavět už v letních měsících,” oznámila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Hlavním cílem stavby tramvajové smyčky ulehčit práci zaměstnancům dopravního podniku a do budoucna také úspory. Tato investice navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách. „Šaliny, které přijíždí od Bystrce, se musí jet nyní otočit na Mendlovo náměstí a pak se vrátit, protože do vozovny se nedá najet z jiného směru. Jedná se o desetiminutové zdržení, navíc to přináší náklady navíc,” přiblížil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Podle něj to dopravní podnik stojí v dlouhodobém horizontu desítky milionů korun, v jednotkách roků jsou to statisíce. „Každý den zajede do pisárecké vozovny asi sto tramvají, polovina jede z druhého směru,” zmínil Havránek.

Díky nové smyčce už najedou tramvaje do vozovny přímo. Součástí stavby budou i dvě nové odstavné koleje a nové kolejové rozvětvení ve vozovně. Dlouhodobější výluky související s touto stavbou představitelé dopravního podniku neplánují. „Počítáme s krátkými víkendovými výlukami, případně o prázdninách. A to na přepojování nových konstrukcí na staré,” doplnil Havránek.

Přípravné práce na stavbě smyčky začaly už v lednu. Obnáší přeložky inženýrských sítí či provozní úpravy trolejového vedení. Pokračuje také vrtání pilot pro mostní konstrukci a opěrnou zeď kolejové harfy, tedy místa, kde se vícero kolejí sjíždí do jedné. „Ze stavebního hlediska je nejnáročnější částí mostní objekt a na něm vedená tramvajová smyčka, která je konstruovaná jako první jízdní dráha. To znamená, že žlábkové kolejnice jsou přímo kotveny do betonové desky, a také kolejové objekty uvnitř vozovny, kde bude i během stavby plný provoz,“ popsali ředitel firmy Firesta-Fišer Pavel Borek a ředitel firmy Dopravní stavby Brno Martin Matuška. Do budoucna plánuje dopravní podnik v této oblasti i výstavbu protihlukové zdi ze strany od ulice Hlinky. Pisárecká vozovna v současných místech vznikla už v roce 1870.

Stavba smyčky v Pisárkách:


Termín: leden 2023 – konec léta 2024
Cena: celkové náklady 680 milionů Kč

Zdroj: brnensky.denik.cz / foto: Michal Hrabal / vizualizace: DPMB