Nové slavnostní girlandy v centru, které se generální obměny dočkaly po několika desetiletích, potrápily na začátku technické potíže. Z toho důvodu byly několik týdnů po instalaci odstaveny z provozu a designérské studio VISUALOVE, které za jejich podobou a technickým řešením stojí, hledalo závadu a nejlepší způsob jejího odstranění. Girlandy opatřené novou, pro tento účel navrženou a vyrobenou součástkou, která by měla zajistit lepší izolaci než původní sériově produkovaná, začátkem března vyzkouší v reálném prostředí na ulici Středova.

„Na Středově girlandy v původním listopadovém termínu loňského roku pověšeny nebyly, protože v místě ještě probíhaly práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Proto s instalací upravených girland začínáme právě tady,“ vysvětlila uvolněná zastupitelka pro marketing a PR Kateřina Jarošová. „Pokud technologické zlepšení ve zkušebním provozu obstojí, začneme v průběhu března s výměnou girland i v ostatních čtyřech ulicích, tedy na České, Běhounské, Kobližné a Masarykově.“

Problémy s funkčností girland se začaly objevovat záhy po jejich slavnostním rozsvícení. Signál náhodně vypadával, což se navenek projevovalo blikáním nebo svícením modré barvy. Po výměně několika trubic začalo být zřejmé, že nepůjde o problém v technickém nastavení, který bude možné vyladit v rámci zkušebního provozu. „Rozebráním trubic, měřením a testováním jsme identifikovali chybu na straně dodavatele technologie. Tento problém se před samotnou realizací nedal předvídat, neprojevil se ani při běžném testování před instalací girland v centru,“ popisuje Jan Machát ze studia VISUALOVE s tím, že s výrobcem technologie digitálních LED trubic začali okamžitě komunikovat a ten svou chybu uznal, včetně finanční kompenzace.

Od ledna 2023 se pracovalo na návrhu a samotné výrobě nových součástek, které opravují konstrukční chybu. Jako nejvhodnější byla zvolena technologie 3D tisku. Výrobu náhradních dílů realizuje studio VISUALOVE ve spolupráci s digitální dílnou FabLab. Řešení opravy tak využilo brněnského technologického ekosystému, a to ve všech fázích – návrh, výroba i oprava.

Městu tímto nevznikly žádné vícenáklady. „Protože se chybovost girland projevila ještě ve zkušebním režimu, dílo jsme nepřevzali. Veškeré náklady na opravy nese studio VISUALOVE jako dodavatel. V současnosti už mu v souladu se smlouvou běží i penále za pozdní odevzdání finální části,“ doplnil za Technické sítě Brno jejich ekonomický ředitel Miroslav Sečkář.

„Nastalá situace nás mrzí, ale ráda bych poprosila Brňany o shovívavost, technologické problémy u podobných projektů občas nastávají. Sluší se ale ocenit aktivní přístup studia VISUALOVE, které se k celé věci postavilo čelem a dělá maximum pro to, aby bylo vše co nejdříve v pořádku. Po všech jeho vydařených projektech, vánoční hvězdou na nádvoří Staré radnice počínaje a neuvěřitelně oblíbenými nafukovacími modely planet konče, mu věřím jedno pochybení veřejnost odpustí,“ uzavřela radní Jarošová.

Tisková zpráva / Vizualizace: studio VISUALOVE