Skupiny návštěvníků zatím procházejí po staveništi. Míří do dvou vodojemů, které jsou přístupné už od loňského podzimu, třetí na svou slavnou chvilku ještě čeká. Jeho otevření je součástí druhé etapy rekonstrukce areálu na Žlutém kopci, která vstupuje do závěrečné fáze. Práce by měly být hotové ještě letos.

Ačkoliv se valná část prací na zpřístupnění vodojemů odehrávala pod povrchem, teď se nad zemí děje něco nepřehlédnutelného. Dělníci obnovují někdejší domek strážného, který se stane centrem nového turistického cíle. Právě sem povedou první kroky lidí, kteří si tu koupí vstupenku, sjedou výtahem do podzemí a nově zbudovanými chodbami se bezbariérově dostanou až do prostor vodojemů.

Otevření vodojemů při ulici Tvrdého bylo rozděleno do dvou etap. V první vznikly vstupy po schodištích do dvou starších, cihlových vodojemů, které zároveň stavbaři vyčistili a nasvětlili. V režii TIC Brno se tu komentované prohlídky odehrávají už od loňského podzimu.

Zároveň se pracovníci pustili do další etapy. Ta zahrnuje očekávané zpřístupnění nejmladšího, betonového vodojemu. Ten se skládá ze dvou komor. Do první z nich přivede návštěvníky podzemní chodba, ve druhé bude možné vstoupit jen do určité části. „Celý jej otevřít nejde, nevyhovovala by délka únikové cesty,“ vysvětluje překážky, s nimiž bylo nutné se v projektu vypořádat, stavbyvedoucí František Kramář. „Ve vodojemu jsme očistili konstrukce a postarali se o případné trhliny a jejich sanaci a retuše. Na rozdíl od cihlových vodojemů, kde je instalováno stabilní osvětlení, jsme sem umístili pouze mobilní, třeba i kvůli případnému budoucímu využití pro filmaře,“ dodal.

Aktuálně probíhající druhá etapa přinesla rekonstrukci také dalších objektů v areálu, které dříve sloužily vodohospodářům, jako armaturní nebo šoupátkový domeček a také výše zmíněný domek hlídače s podzemními chodbami. Postupně se začíná také s úpravami na povrchu, s budováním mlatových cest a parkovacích míst; v září už snad bude počasí přát i výsadbě trávy a stromů.

Všechny práce by měly být hotové do listopadu, následovat bude kolaudace a předání do správy TIC Brno. Dá se očekávat, že hotový areál by se zájemcům měl otevřít příští rok.

Tisková zpráva / Foto: Zdeněk Kolařík