Jak bude vypadat ulice Veveří mezi Žerotínovým a Konečného náměstím, kolik zde bude parkovacích míst, kolik stromů, jak bude uspořádaný celý dopravní prostor. Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat technická studie opravy ulice Veveří. Rada města vybrala jejího zhotovitele, kterým je PK Ossendorf.

Podobou ulice Veveří se zabývalo už předchozí vedení města. K navrhovanému technickému řešení se ale objevila řada námitek. Na jejich základě se vedení města dohodlo na rozdělení rekonstrukce ulice na dva úseky. První je od Žerotínova náměstí po Grohovu. Počítá se zde s opravou stávajícího uličního prostoru se zachováním současného umístění tramvajových zastávek. Druhý úsek od ulice Grohova budou autoři technické studie navrhovat v souladu s poslední projektovou dokumentací z loňského roku. Všechny zastávky v ulici budou bezbariérové. Technická studie se zaměří i na přechody pro chodce, umístění zeleně, možnosti parkování nebo úpravu tras pro pěší a cyklisty, které budou v souladu s koncepcí cyklistické a pěší dopravy podle Plánu udržitelné městské mobility a dalších koncepčních dokumentů.

„Úpravy obou úseků ulice Veveří budou odpovídat zejména stávajícím potřebám lokality. Přihlédne se ale i k budoucímu možnému odlehčení ulice po výstavbě velkého městského okruhu. Aktuálně v ulici chceme zachovat dopravu a neplánujeme žádnou změnu režimu. Technická studie bude sloužit jako podklad pro zadání dalších projektových prací,“ sdělil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Veveří je dlouhodobě v havarijním stavu. Kromě uličního profilu zde chce Dopravní podnik města Brna provést také výměnu kolejí. „Momentálně vzniká plán organizace provozu. V některých úsecích se například uvažuje o umožnění stání vozidel na 15 minut tak, aby byla zachována obslužnost obchodů, kterých je v ulici celá řada,“ doplnil Petr Kratochvíl. Přesný termín zahájení prací na Veveří není zatím znám. Technická studie ale pomůže při dalším projektování.