Brněnští radní schválili investiční záměr na vybudování parkoviště naproti vjezdu do krematoria.

„V současné době nabízí krematorium na ulici Jihlavská parkování přímo v areálu před budovou. Kapacity však mnohdy nestačí a lidé odstavují svá auta na nezpevněné ploše naproti vjezdu do areálu. Rádi bychom zvýšili pohodlí návštěvníků, a z tohoto důvodu byl vypracován investiční záměr na vybudování parkoviště,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Důvodů pro změnu parkování je několik. „Reagovali jsme na podněty občanů a Správy hřbitovů města Brna. Dnes schválený záměr počítá s vybudováním 80 parkovacích míst, z nichž budou 4 vyhrazena pro ZTP. Povrch parkoviště je navržen z distanční dlažby s obrubníky, což umožní potřebné vsakování dešťové vody. Z důvodu velkého převýšení zde bude vybudována opěrná železobetonová zeď v délce cca 175 metrů, průměrná výška zdi se předpokládá 6 metrů. V rámci investice bude kolem parkoviště nově vysázena zeleň,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Součástí stavby bude komunikace vedoucí k tramvajové trati. „Povrch komunikace se předpokládá asfaltový v délce cca 50 m a šířce 4,5 m. Komunikace bude odvodněna do přilehlé zeleně. Při výstavbě parkoviště je třeba respektovat šířkové a prostorové uspořádání výhledové stezky pro cyklisty a chodníku, které budou vedeny v souběhu s ulicí Jihlavská. Náklady na celou stavbu odhadujeme na 42 milionů korun, začít by se mohlo na začátku roku 2023,“ doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Tisková zpráva