Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

„V prostoru od ulice Masarykova po obchodní centrum Letmo je na jeho straně naplánováno vyzvednutí stávající vozovky mezi uliční frontou a prvním nástupištěm tramvajové tratě téměř do úrovně chodníku a nástupiště. Nově zde vznikne jen dvoucentimetrový výškový rozdíl,“ řekla primátorka Markéta Vaňková a upřesnila: „Chodník a nástupiště tramvaje budou v tomto místě od komunikace odděleny varovnými pásy pro zrakově postižené z reliéfní dlažby šířky 40 centimetrů a dvěma řadami litinových zahrazovacích sloupků podobně jako například na Dominikánském náměstí. Součástí stavby bude odstranění zábradlí podél severní strany nástupiště a tato část komunikace se nově stane pěší zónou.“

Dále dojde k úpravě pěších ploch v přechodu přes tramvajové těleso a navazující plochy chodníku a vozovky podél jižní strany zástavby, tedy blíže k budově nádraží. „Vozovka v jižní části prostoru, v ploše přechodu, bude navržena s krytem z asfaltobetonu. V šířce přechodu bude vložen ostrůvek umožňující snadnější přecházení a snadnější orientaci. Před vstupem do budovy hlavního nádraží bude zřízeno místo pro přecházení propojující chodník a nástupiště tramvajové trati. V celém rozsahu úpravy jsou navržena veškerá bezbariérová opatření,“ doplnil informace radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Kryt opravovaných chodníků tvoří v současnosti převážně betonová dlažba. V souladu s architektonickými požadavky na pochůzné plochy v Městské památkové rezervaci Brno budou chodníky předlážděny žulovou velkoformátovou dlažbou tloušťky 8 centimetrů. V upravovaném prostoru budou doplněny lavičky a mříže pro stávající stromy. Termín realizace zavísí na dostupnosti požadovaného materiálu (žuly), který bude zajišťovat zhotovitel. 

Spolu se stavebními úpravami proběhne i změna dopravního značení v celé oblasti, které bude regulovat počet projíždějících aut, a tudíž dojde ke zklidnění lokality. Bude zakázáno levé odbočení od viaduktu směrem k nádraží a dále levé odbočení od nádraží na ulici Benešovu. Levé odbočení bude povolenou pouze dopravní obsluze. Trvalá parkovací stání nahradí stání obrátková.

Na realizaci úprav přednádražního prostoru je v rozpočtu města alokováno 11,6 milionu korun. Práce budou koordinovat a zčásti i zajišťovat Brněnské komunikace.

Tisková zpráva / Vizualizace: Archika