Brněnští radní se na svém zasedání seznámili s výsledky urbanisticko-architektonické soutěže, jejímž cílem bylo ukázat možné podoby proměny náměstí Míru.

„Hlavním cílem urbanisticko-architektonické soutěže bylo navrhnout možnou proměnu náměstí Míru, které v současné době neplní svou funkci, a proto je při plánování jeho úprav potřeba myslet na komplexní řešení. To bude zahrnovat řešení problematického dopravního napojení a také budoucí využití chátrajících objektů bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova a přilehlého parčíku,“ uvedl 2. náměstek primátorky a místopředseda soutěžní poroty Tomáš Koláčný.

V soutěži bylo posuzováno 8 návrhů. Porota rozhodla následovně:

1. cenu ve výši 1 150 000 Kč udělila soutěžnímu návrhu Luboš Františák – ARCHITEKT.
2. cenu ve výši 900 000 Kč získal soutěžní návrh ohboi, s. r. o., a JIKA-CZ, s. r. o.
3. cenu ve výši 650 000 Kč obdrží soutěžní návrh ATELIER RAW, s. r. o.
Odměna ve výši 450 000 Kč byla určena soutěžnímu návrhu Zlámal architekti, s. r. o.

„Vítězný návrh vymezuje prostor centrálního náměstí pomocí městského parku a kolonády, která nově propojuje náměstí se vstupem do parku Kraví Hora. Z jižní strany dotváří náměstí polyfunkční dům s obchody a službami v přízemí. Jeho součástí je komunitní centrum se sálem a klubovnami. Součástí polyfunkčního domu jsou byty, z nich převážná část bude ve vlastnictví města a bude sloužit pro rodiče samoživitele, seniory, handicapované i jako startovací byty,“ dodal Tomáš Koláčný.

Kancelář architekta města Brna z pozice organizátora zahrnula do procesu přípravy soutěže všechny klíčové aktéry a širokou veřejnost. Na začátku roku 2020 byla zveřejněna internetová anketa, do které se zapojilo 365 respondentů. Především rezidenti, ale také v místě bydlící studenti nebo návštěvníci se vyjadřovali k současnému stavu i k budoucnosti lokality. Kompletní výsledky ankety jsou dostupné zde. V únoru 2020 se uskutečnilo setkání s veřejností. Výstupy z tohoto setkání sloužily při přípravě zadání soutěže jako jeden z podkladů.

Výsledky soutěže jsou dostupné na stránkách Kanceláře architekta města Brna www.kambrno.cz/souteze/.  Návrhy si veřejnost bude moci prohlédnout na výstavě v brněnském Urban centru vedle Staré radnice, a to ve druhé polovině června.

Tisková zpráva / Více informací na webu KAM