Maximálně zefektivnit přípravu nového územního plánu má rozhodnutí radních, které budou schvalovat ještě zastupitelé. Spočívá v rozdělení souboru změn, které mají být provedeny v aktuálním územním plánu. Nekonfliktní změny – tedy ty, které nejsou navázány na zásady územního rozvoje a nepotřebují vyhodnocení vlivu na životní prostředí – budou zavedeny do roku 2020, ty další už budou rovnou součástí nového územního plánu v roce 2022.

„Naší snahou je najít cestu, jak využít efektivně všechny kapacity a zpracovat včas nový územní plán. Proto jsme se rozhodli soubor změn rozdělit na konfliktní a nekonfliktní a do stávajícího plánu zapracovat jen ty nekonfliktní. Pokud bychom to takto neudělali, dostali bychom se časově s jejich zpracováním až před vydání nového ÚP, což by situaci nevyřešilo. Termín změn územního plánu se nám podařilo posunout z roku 2022 na rok 2020. Vycházíme tím vstříc zejména obyvatelům města, kteří na změny čekají velice dlouho,“ vysvětlil radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal.

Nekonfliktní změny (o 143 položkách) jsou takové, které nejsou systémové, nejsou dotčeny zásadami územního rozvoje a není u nich potřeba hodnocení vlivu na životní prostředí. Tyto změny mohou být pořízeny zkráceným postupem. Pro představu se to týká např. regenerace brownfieldů v MČ Brno-Slatina nebo Maloměřice a Obřany či drobných změn za účelem výstavby jednotlivých rodinných domů.

Konfliktní změny (147 položek, z čehož je 51 ze zásad územního rozvoje JMK a 6 celoměstských), např. nadřazená dopravní síť a protipovodňová opatření, velké rozvojové lokality v MČ Brno-Jih nebo Řečkovice, budou zahrnuty až do nového územního plánu.

Brno má jeden z nejstarších územních plánů v ČR, z roku 1994, platný do roku 2022. Poslední aktualizace ÚP proběhla v roce 2009. Původně plánovaná velká aktualizace byla v roce 2015 zrušena soudem. Město poté třikrát vypsalo výběrové řízení na zpracovatele velkého souboru změn, nakonec tím v roce 2017 zastupitelé pověřili KAM.

„Územní plán je stěžejní rozvojový dokument, který určuje celý vývoj města. Ovlivňuje to bydlení, silnice, zdravotnictví… Nelze si představit, že by město mohlo fungovat bez něj. Veškerá naše činnost proto směřuje k tomu, abychom v roce 2022 měli nový územní plán připravený,“ uzavřel Filip Chvátal.