Zpracování technické pomoci – podkladu pro investiční záměr na rekonstrukci ulice Štefánikova bude mít na starosti Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o. Na základě doporučení komise o tom rozhodli brněnští radní. Vítězný dodavatel zpracuje návrh možných úprav ulice tak, aby zde vznikla městská třída se zelení, prostorem pro pěší, cyklisty i motoristy a dostatkem parkovacích míst. Současně projdou rekonstrukcí tramvajové koleje i inženýrské sítě.

V rámci technické pomoci chce město získat podklad pro pokračování investičního procesu, aby mohlo k rekonstrukci Štefánikovy dojít co nejdříve. „Považujeme za nutné zachovat a posílit charakter této městské třídy. Chceme, aby zde byl vyvážený provoz pěších, cyklistické i motorové dopravy a zvýšenou pozornost věnujeme také zeleni. Dodavatel zakázky musí zohlednit řadu faktorů, jako je šířka ulice, umístění inženýrských sítí, bezbariérové řešení zastávek městské hromadné dopravy, řešení parkování a mnoho dalšího. V souladu s Generelem cyklistické dopravy je nutné také vyřešit bezpečný a pohodlný pohyb lidí na kolech,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Projektová dokumentace převezme principy z pilotního projednání projektu „Technická studie Štefánikova, úsek Pionýrská–Rybníček,“ který vznikl v loňském roce. Hodnoticí komise vybírala celkem ze 4 nabídek, přičemž rozhodujícím kritériem byla cena. Dopravně inženýrská kancelář zpracuje technickou pomoc za 496 500 korun bez DPH.

Tisková zpráva