Situace ohledně podchodu pod hlavním nádražím v Brně se začala konečně vyvíjet ve prospěch statutárního města Brna. To dosáhlo dalšího posunu v řešení jeho vlastnictví.

„V červnu se městu podařilo dosáhnout zápisu jeho vlastnického práva k podchodu do katastru nemovitostí. Současně v červnu rozhodl Městský soud v Brně ve prospěch statutárního města Brna v klíčovém sporu se žalovanou společností PLISKA Interactvie Services Consulting, s. r. o., o její povinnosti vyklidit a předat městu Brnu vyklizený objekt prodejní jednotky č. 38–42 v podchodu,“ uvedl radní města Brna pro oblast majetku Róbert Čuma. Zmíněná společnost navíc zaplatí veškeré náklady řízení.

Zápis města Brna jako vlastníka nadzemní stavby podchodu, jejíž součástí je i samotný podchod vedoucí z ulic Benešova a Nádražní směrem k budově OD Tesco na ul. Dornych a Uhelná, je silný argument, který ovlivní vedení dalších soudních sporů s majiteli stánků v podchodu.

„S ohledem na tuto skutečnost se Brno jako prokazatelný vlastník podchodu může ujmout plného výkonu svého vlastnického práva a zvážit k dalšímu postupu veškeré účinné právní prostředky povolené českým právním řádem,“ sdělil Róbert Čuma.

Tisková zpráva