Pozemní lanová kolejová dráha v zoologické zahradě nabývá reálnější obrysy. Rada města Brna schválila investiční záměr na její stavbu. Předpokládané náklady jsou necelých 85 milionů korun včetně DPH. Jeden z brněnských top cílů, který se rozprostírá na Mniší hoře, tak bude výrazně dostupnější.

„Důvodem pro vybudování lanovky je potřeba zajistit návštěvníkům komfortní výstup do nejvyššího místa zahrady, odkud mohou pohodlně scházet po stávajících cestách kolem expozic směrem k východu. Navržená lanová dráha výrazně usnadní prohlídku handicapovaným, seniorům či rodinám s kočárky. V současné době se lidé obtížně dostávají přes 100metrové převýšení až k africké vesnici a k ostatním expozicím umístěným na vrcholu Mniší hory. Od zprovoznění lanovky si tak slibujeme vyšší návštěvnost, což bude mít také vliv na větší finanční soběstačnost zoo,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila základní parametry: „Lanová kolejová dráha je plánována při západní hranici zoo. Třistametrová trasa nahoru bude přímá, dolů bude vedena klikatě lesem s možností nahlížet do přilehlých expozic a bude mít délku 500 metrů. Kabinky budou sloužit pro 4 až 6 osob a budou vhodné i pro přepravu kol, kočárků nebo osob se zdravotním postižením. Celková kapacita je až 1 200 lidí za hodinu.“

Subtilní montovaná kolejová dráha bude sestavena z typových prvků přímo na terénu a bude ukotvena do země pouze bodově. „Tento neinvazivní způsob montáže a kotvení umožňuje zachovat původní modelaci terénu včetně vyšší zeleně, které se dráha lanovky může z větší části vyhnout. Tažné lano je poháněno jedním elektromotorem umístěným u horního nebo spodního obratiště. Vozíky jsou taženy jen ve směru nahoru, ve směru dolů se pohybují samostatně a brzdí je pouze důmyslný magnetický brzdný systém. Díky zvolenému pohonu, kruhovému průřezu kolejnic a magnetickému brzdnému systému je provoz lanovky takřka bezhlučný,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Stejné systémy lanovek jsou budovány i na území národních parků a chráněných přírodních rezervací. Nevytváří v místě bariéru pro pohyb živočichů a ponechávají v maximální míře původní zeleň.“

Kolejová dráha bude trubkové prostorové konstrukce z pozinkovaných profilů natřených šedohnědou tmavou barvou, vozíčky budou ocelové konstrukce s plastovou kapotáží, která bude tvarově i barevně navržena speciálně pro zoo v rámci dalších stupňů dokumentace. Při menším vytížení lanové dráhy v chladnějších obdobích roku bude možné pro ekonomičtější provoz část vozíčků deponovat na odstavné koleji pod horní obrátkou. Jako nástupní a výstupní objekty budou sloužit pouze vyvýšené plošiny přisazené k dráze. Doplní je menší stavby sloužící jako přístřešek pro čekající a případné pokladny s turnikety. Ve spodní stanici lanovky bude domek se stálým pracovištěm obsluhy lanovky, kterou budou činit max. 2 osoby. Lanovka má být monitorována kamerovým bezpečnostním systémem a bude zajištěna proti nehodě samočinnými zařízeními.

„Jsem rád, že Rada města Brna schválila investiční záměr na vybudování lanovky v brněnské zoo, protože tím zajistíme větší komfort a atraktivitu pro naše návštěvníky. Ještě letos zahájíme přípravu veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace. Podle našich zkušeností předpokládáme, že v průběhu roku 2022 zajistíme na základě vypracovaného projektu nezbytná povolení pro samotnou realizaci. První návštěvníci by na vrchol Mniší hory mohli lanovkou vyjet v roce 2023,“ okomentoval rozhodnutí RMB ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Investiční záměr je soubor technicko-ekonomických informací potřebných pro kvalifikované posouzení účelnosti, hospodárnosti, naléhavosti a časové souslednosti přípravy a realizace požadované investice. Po vypracování, projednání a schválení investičního záměru v orgánech města následuje zařazení do plánu investic, zpracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení a v konečném důsledku výběr zhotovitele a realizace stavby.

Tisková zpráva