Téměř dva tisíce bytů by mělo podle plánů města vzniknout v dosud nezastavěné černovické lokalitě „Na Kaménkách“. Radní doporučili zastupitelům zahájit proces pořízení změny územního plánu města Brna zkráceným postupem. Změna se týká lokality Na Kaménkách včetně komunikace Černovická, budoucí mimoúrovňové křižovatky „Průmyslová“ na trase velkého městského okruhu a okolních ploch.

„Změny územního plánu se v Brně dlouho nerealizovaly. Je to jedna z příčin současného deficitu na bytovém trhu. Proto jsme se rozhodli přistoupit proaktivně ke změně územního plánu v černovických Kaménkách, a to ve zrychleném režimu, tak aby se s plánovanou výstavbou nečekalo až na nový územní plán,“ vysvětlil radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal.

Na řešení podoby lokality „Na Kaménkách“ město vyhlásilo v únoru 2017 urbanistickou soutěž, v níž zvítězil návrh ateliéru Kuby a Pilaře. Město se následně muselo vypořádat s tím, jak výsledky urbanistické studie promítnout do územní studie, a následně do návrhu změny územního plánu. Z toho důvodu se již uskutečnila řada jednání s městskou částí i veřejné setkání s občany spojené s prezentací výsledků územní studie. „S městskou částí zůstáváme v intenzivním kontaktu i nadále. Cílem je dospět k takovému řešení, které bude zároveň efektivní a pro všechny strany přijatelné. Z hlediska své velikosti totiž může tato změna územního plánu, pokud ji realizujeme, značně ovlivnit stav bytového trhu,“ uzavřel Filip Chvátal.

Podle záměru, který v lednu schválili radní, by se nezastavěná lokalita „Na Kaménkách“ do deseti let měla změnit v nový domov tisíců lidí. Vznikne tu cca 1900 bytů. Zhruba 800 z nich by vlastnilo statutární město Brno. Mezi nimi by byly byty družstevní, sociální, startovací, ale také bezbariérové nebo určené pro seniory.