Vstřícný krok k urychlení prací na druhé etapě stavby Velkého městského okruhu Brno Žabovřeská I, tedy v úseku mezi Kníničskou radiálou a Hlinkami, kde ve špičkách po mnoho let každodenně vzniká dopravní kolaps, dnes udělala Rada města Brna. Souhlasila s požadovanou úplnou výlukou tramvajové dopravy po dobu budování tunelu, který je součástí dopravního řešení, v období od 1. září 2020 nejpozději do 31. 8. 2022.

„Klíčové je, že Velký městský okruh Brno financujeme prostředky z Operačního programu Doprava II. Podmínky této výzvy však stanovují termín ukončení akcí do konce roku 2023. To znamená, že dílo musí být nejen zprovozněno, ale musí být uzavřeno i jeho financování. Proto jsme požádali město Brno, aby se pokusilo zajistit nepřerušovanou dlouhodobější výluku tramvajové dopravy namísto původně plánovaných prázdninových a víkendových uzavírek. To nám umožní v souběhu stavět jak přeložku tramvaje, tak silniční galerii,“ popsal příčinu vzniku celé situace David Fiala, ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Náměstek primátorky Robert Kerndl, který má v kompetenci oblast investic a dopravy, navazuje: „Bylo to těžké rozhodování. Zvažovali jsme dvě varianty. Ta první přinášela obrovské riziko dalšího zpoždění řešení komplikované dopravní situace v Žabovřeské ulici. To se táhne minimálně od roku 2006, kdy se podařilo získat první významný dokument – stanovisko vlivu stavby na životní prostředí. Nedávno nás také na několik měsíců zbrzdilo neúspěšné odvolání spolku Voda z Tetčic. Přihlédli jsme i k tomu, že tramvajová doprava by i tak nefungovala stoprocentně, neboť by se jezdilo ve střídavém jednokolejném provozu.“

Podle náměstka Kerndla nakonec převážila druhá varianta, a to maximálně dvouletá plná výluka tramvajové dopravy, především díky několika argumentům: „Nejenže se eliminovalo riziko průtahů, ale navíc se celá doba stavby výrazně zkrátí – vlastně o celou dobu trvání výluky tramvajové dopravy. Také jsme velmi ocenili vstřícnost Dopravního podniku města Brna, který připravil velmi kvalitní řešení pro uživatele veřejné dopravy. A v neposlední řadě nebudou především při ražbě tunelu a odvozu materiálu s tím spojeného tolik zatěžovány okolní ulice, hlavně Bráfova.“

„Návrh tras jsme se snažili sestavit tak, aby byl zajištěn jednak základní tranzit z Bystrce a Komína do centra a zpět, ale současně aby zůstala v co největší míře zachována lokální obslužnost,“ přiblížil provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl a dodal: „Na trase s největší obsazeností, tedy přes Žabovřesky a ulici Veveří, navíc nasadíme velkokapacitní soupravy.“

Aby měli cestující co největší komfort, tak ještě než dojde k plánované výluce a změnám v dopravě, je na polovinu příštího roku plánována oprava tramvajového pásu na ulici Veveří. Nutná budou i další technická opatření, například prodloužení zastávky Konečného náměstí nebo zřízení úvrati u zastávky Bráfova.

„Vzhledem k tomu, že máme rok na přípravu, je dostatek prostoru informovat veřejnost a vše důkladně projednat se starosty městských částí, kterých se chystané změny dotknou. A jsme samozřejmě připraveni i v průběhu samotné výluky ve spolupráci s dopravním podnikem a případně i s policií, jak tomu bylo na Táborské, pružně reagovat na nenadálé situace,“ připomněl Robert Kerndl a zdůraznil další důležitou věc: „Trasa městské hromadné dopravy by v tomto případě neměla být přetížena automobilovým provozem – ten zůstane i nadále na Žabovřeské, kde se bude jezdit vlastně jak doposud, tedy v režimu 1+1.“

Plánovaná organizace veřejné hromadné dopravy v období 1. září 2020 nejpozději do 31. 8. 2022

• Základní tranzit cestujících z Bystrce a Komína do centra bude převeden přes Žabovřesky a ulici Veveří. Jednak prodloužením linky 11 do smyčky Ečerova a především zřízením linky x11 v trase Bystrc, Ečerova – Komín – Žabovřesky – Veveří – Česká – Hlavní nádraží s nasazením velkokapacitních souprav.
• Oblast Pisárek, ulice Hlinky a uzel Mendlovo náměstí bude ve vztahu k centru i nadále obsluhována linkou 1, ta pojede v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Spojení Komína s oblastí Pisárek, výstaviště a Mendlova náměstí zajistí posílené okružní autobusové linky 44 a 84, na které budou v úseku Vozovna Komín – Mendlovo náměstí řazeny dispečersky vložené spoje.
• Lokální obsluhu v izolovaném úseku zastávek Bráfova a Stránského zajistí výluková linka x1 v trase Bráfova – Vozovna Komín s možností přestupu na tramvaje do všech směrů a také na další autobusové linky (44, 67, 84).

VMO Žabovřeská I

• VMO Žabovřeská I – označení výstavby části Velkého městského okruhu Brno.
• Stavba v úseku mezi Kníničskou a Hlinkami byla investory, jimiž je Ředitelství silnic a dálnic a statutární město Brno, rozdělena na 2 etapy.
• Stavební práce na I. etapě, během níž má dojít v prostoru mezi mimoúrovňovým křížením Kníničská po místo vzniku tunelu pro tramvajovou dopravu k rozšíření komunikace na 2+2 jízdní pruhy, k vybudování obslužné komunikace a 1 lávky, běží.
• II. etapa bude mít 2 stavební fáze:

Fáze 1

• Tramvajový tunel a přeložka tramvajové trati. Dojde k průrazu a vybudování tunelu o celkové délce 494 metrů (z toho 333 metrů ražená část a 161 přesypaná část), k přeložce tramvajového provozu do nového tunelu a zrušení stávající trati. Předpokládaná doba výstavby 24 měsíců.
• Silniční galerie a pravý jízdní pás VMO. Souběžně s budováním tunelu bude probíhat stavba silniční galerie a pravého jízdního pásu VMO (tedy směr Královo Pole), kam bude převedena automobilová doprava. Předpokládaná doba výstavby 20 měsíců.

Fáze 2

• Nábřežní konzola a levý jízdní pás VMO. Dojde k vybudování nábřežní konzoly a levého jízdního pásu (tedy směr Pisárky) a k zprovoznění silniční dopravy v režimu 2+2. Předpokládaná doba výstavby 22 měsíců.