Město Brno dnes učinilo další krok k záchraně Arnoldovy vily, když radní odsouhlasili směnu pozemků s Akademií věd ČR. Ta totiž vlastní plochy v blízkosti Arnoldovy vily, přes které v budoucnu povede přístupová cesta. Zároveň schválili text smlouvy o spolupráci, na níž participuje vedle Akademie věd ČR také městská část Brno-sever.

Směna se týká pozemků v katastrálním území Pisárky (ve vlastnictví statutárního města Brna) a pozemků v k. ú. Černá Pole (ve vlastnictví Ústavu geoniky AV ČR). Právě tyto pozemky byly ve studii Atelieru 99 vyhodnoceny jako nejvhodnější pro vybudování dopravního napojení Arnoldovy vily. Zajištění příjezdové komunikace a parkovacích míst je přitom nezbytným předpokladem celkového zabezpečení a realizace projektu „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“.

„Směna pozemků s Akademií věd ČR, tedy de facto českým státem, je odvalením posledního kamene, který brání vypsání žádosti o dotaci z Norských fondů. K podání žádosti je totiž nutné doložit vydané stavební povolení. Výzva bude podle dostupných informací vyhlášena patrně v červnu letošního roku, a proto je nezbytné přípravy dokončit co nejdříve,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

„Jsem rád, že se nám podařilo vyřešit majetkové vztahy týkající se přilehlých pozemků. Díky tomu budou mít návštěvníci zajištěn komfortní přístup do vily,“ sdělil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Radní dnes současně schválili smlouvu o vzájemné spolupráci, ke které se zavázaly městská část Brno-sever a Ústav geoniky AV ČR. Předmětem této smlouvy je zejména projednání návrhu směny pozemků nejpozději v červnu tohoto roku. Ústav geoniky po uzavření smlouvy vydá souhlas s navrhovaným stavebním záměrem.

Se směnou pozemků souhlasí dotčené městské části Brno-sever i Brno-Jundrov.

Arnoldova vila byla postavena v roce 1862 na rozsáhlém pozemku při ulici Drobného na základě vlastního návrhu prvního majitele – stavitele Josefa Arnolda. Na začátku 20. století byla rozšířena a upravena ve stylu art deco s prvky secese. Od roku 1952 tu následujících šest desetiletí sídlila mateřská škola. V roce 2010 byla vila prohlášena kulturní památkou. Její technický stav je ale špatný, v současnosti se proto připravuje rozsáhlá rekonstrukce. V říjnu loňského roku uzavřela městská část Brno-sever smlouvu se zhotovitelem projektové dokumentace.

Foto: Schmerková, MMB