Rozvojem prostoru kolem brněnského hlavního nádraží se bude zabývat nová pracovní skupina. Její zřízení schválila Rada města Brna.

Radní dnes rozhodli o vzniku pracovní skupiny pro rozvoj prostoru vymezeného ulicemi Benešova–Koliště, Nádražní, Nové sady, Opuštěná a Uhelná kolem dráhy od ulice Benešova po most Uhelná. Její činností bude koordinace záměrů investorů v území s potřebami města.

„Toto území je soubor pozemků, které mají zásadní význam jak pro historické jádro, tak i pro nově vznikající Jižní čtvrť. Část lokality je součástí řešeného území v aktualizaci územní studie Jižní čtvrť, kterou v současné době zpracovává Kancelář architekta města Brna,“ popsal člen Rady města Brna pro oblast územního plánování Filip Chvátal.

Členové pracovní skupiny:– zástupce Kanceláře architekta města Brna, příspěvková organizace,
– zástupce Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna,
– zástupce Odboru investičního MMB,
– zástupce Odboru správy majetku MMB,
– zástupce Českých drah, a. s.,
– zástupce SŽDC, státní organizace,
– Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna,
– RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., radní města Brna,
– JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky,
– Ing. Petr Kratochvíl, neuvolněný člen RMB pro oblast dopravy,
– Róbert Čuma, člen RMB pro oblast majetku,
– zástupci investorů dotčené lokality.

Foto: MMB