Včera se konalo první řádné jednání Řídicího výboru ITI v letošním roce a zároveň první v obměněném složení po komunálních volbách. Všichni členové se shodli na tom, že je potřeba pokračovat v nastavené spolupráci a řešit společné problémy.

Část z těchto problémů se podaří vyřešit díky realizaci projektů, které byly na Řídicím výboru ITI projednávány. Řídicí výbor schválil projekty ze sociální oblasti a oblasti vzdělávání za 152 mil. Kč. Díky tomuto rozhodnutí by měly vzniknout např. dvě mateřské školky – jedna v Soběšicích a druhá v Podolí u Brna. Dále schválil projekty ze sociální oblasti, které doplní dříve podpořené investice a budou pomáhat klientům s rozličnými zdravotními problémy. Konkrétně se jedná o tyto projekty:

• Rekonstrukce 30 bytů pro sociální bydlení
• Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
• Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké
• Klub Art13 – spolu v umění
• Následná péče Kolping: Následná péče pro osoby s duální diagnózou ve městě Brně
• Nový Fénix – tvorba kapacit
• Provoz komunitního centra v Židlochovicích
• Služby schizofrenikům v domácím prostředí II
• Zajištění provozu Multigenerační komunitního centra v Pohořelicích

„Jsem velmi ráda, že spolupráce mezi obcemi, která se v posledních letech rozvíjela, bude pokračovat i nadále. Další velmi dobrou zprávou je, že jsme vyjednali více evropských peněz na projekty v oblasti životního prostředí. Konkrétně se jedná o 100 mil. Kč navíc, které budou použity na revitalizaci nábřeží řeky Svratky,“ okomentovala jednání primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekt na realizaci protipovodňových opatření na řece Svratce nyní čeká na územní rozhodnutí. Celkové náklady projektu činí 340 mil. Kč. Pro Brněnskou metropolitní oblast bylo původně vyčleněno pouze 120 mil. Kč. Díky jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR a Pražskou metropolitní oblastí jsme získali dalších 100 mil. Kč, což významně snížilo spolufinancování projektu ze strany města Brna.

Přestože současné programové období ještě není u konce, již nyní se vede velmi intenzivní debata o budoucím nastavení metropolitní spolupráce a nástroje ITI po roce 2020. V tomto ohledu mají města oporu jak Evropské komise, která znovu počítá s využitím nástroje ITI, tak u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zavedení nástroje ITI ukazuje pozitivní změnu ve spolupráci a rozvoji největších měst a jejich zázemí. Podařilo se nastartovat a dále rozvíjet vertikální i horizontální spolupráci partnerů na všech úrovních.

Veškeré informace o Brněnské metropolitní oblasti naleznete zde, mapu projektů zde.
Proběhnuvší výstavu o tomto tématu si můžete pročíst zde.

Foto: ITI BMO