Celkovou rekonstrukci skokanské věže a modernizaci můstků v Městském plaveckém stadionu Lužánky provede Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno. Vysoutěžená cena je 10 514 025,31 Kč bez DPH. Dnes o tom rozhodla Rada města Brna. Práce provede stejný subjekt, který realizuje souběžně probíhající výstavbu nového 25metrového bazénu a s ní související modernizaci celého areálu.

„Výstavba plaveckého areálu byla dokončena v roce 1978. Vzhledem ke stáří stavby, prostředí či původnímu a dnes nevyhovujícímu symetrickému uspořádání jednotlivých prvků byla úprava nezbytná. Vybraný zhotovitel tak provede rekonstrukci samotné 10metrové skokanské věže, napravo od ní nově umístí dva třímetrové můstky, vlevo pak dva metrové. Díky tomu budou využitelné nejen pro plnohodnotnou přípravu v paralelním skákání do vody, ale také pro pořádání mezinárodních soutěží v této disciplíně. Součástí zakázky je navíc i demontáž stávajícího výtahu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Pro tuto akci je již z roku 2020 vydané stavební povolení a máme příslib dotace od Národní sportovní agentury ve výši 7 000 000 korun, zbylou částku uhradí ze svého rozpočtu město Brno. Předání stavby musí proběhnout nejpozději do 30. června, zhotovitel musí dílo předat do 8 měsíců od podpisu smlouvy,“ sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Rekonstrukce věže a můstků proběhne s naplánovanou odstávkou areálu, která začne 1. července a potrvá bezmála rok. Tento čas využije provozovatel areálu, městská společnost STAREZ – SPORT, maximálně efektivně.“ 

Plán prací upřesnil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý„Chystá se přestavba společných šaten, pokladen a vstupů pro oba bazény, výstavba výtahu, a především připojení nové bazénové haly ke stávajícím technologiím a strojovně. V době odstávky také dojde k zásadním opravám 50metrového bazénu. Proběhne úprava původních bazénových van a stropu objektu, který bude osazen novým osvětlením. Vylepšení se dočká také blízké okolí areálu. Budou upraveny přilehlé plochy, chodníky a parkovací místa.“ 

Předpokládaný termín otevření nového a zmodernizovaného komplexu je na konci května roku 2023. 

Tisková zpráva / Foto: M. Schmerková, MMB