Areál Jaselských kasáren dlouhá léta leží ladem. Na jaře letošního roku město vyřešilo soudní spor, který znemožňoval proměnu tohoto brownfieldu. Nyní radní doporučili Zastupitelstvu města Brna, aby vydalo změnu územního plánu týkající se tohoto areálu.

Dnes projednaná změna je pro rozvoj města velmi důležitá. Díky ní může investor v místě bývalých kasáren zahájit výstavbu domů s přibližně 900 byty a další související infrastruktury. Stavbaři zde například postaví i propojovací komunikaci mezi ulicí Štefánikovou a Dělostřeleckou,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Záměr pořídit změnu územního plánu schválilo zastupitelstvo v červnu 2016, samotné zadání změny v červnu 2017. Návrh změny byl vystaven k nahlédnutí v budově Magistrátu města Brna od 7. ledna 2019 do 22. února 2019 a také byl zveřejněn na webu města. Současně byl doručen veřejnou vyhláškou.

V dubnu 2019 posoudil Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ JMK, že návrh změny nemá vliv na koordinaci využívání území, a neměl připomínky z hlediska Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje JMK. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu s výkladem zpracovatele proběhlo v červenci 2019. Následně se OÚPR vypořádal s námitkami a připomínkami.

O vyřešení sporů týkajících se bývalých Jaselských kasáren pojednává tisková zpráva z dubna 2020.

Tisková zpráva