Magistrát města Brna zveřejnil upravený návrh nového územního plánu města Brna. Připomínkování bude možné ode dne zveřejnění do 14. prosince, pro zájemce bude územní plán k nahlédnutí či prostudování o den déle. Pořizovatel se zpracovatelem zároveň připravují druhé opakované veřejné projednání.

Upravený návrh nového územního plánu je k dispozici v listinné i v elektronické podobě. Podotýkám, že bude možné dokument připomínkovat pouze v rozsahu provedených podstatných úprav. Co se týče opakovaného veřejného projednání, to se uskuteční v úterý 7. prosince na brněnském výstavišti. Pro ty, kteří se jej nebudou moci zúčastnit, připravíme i online přenos. Pokud by chtěl někdo upravený návrh konzultovat s pořizovatelem, může napsat na e-mail pripravovanyUPmB@brno.cz nebo zavolat na bezplatnou linku 800 122 212. Jsem velice rád, že jsme se dostali od schválení jednotlivých úprav, jako jsou rozšíření ploch zeleně, snížení výšek budov v okrajových městských částech a vypuštění městské nemocnice z lokality Kraví hory, až do dalšího kroku veřejného projednání,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Veškeré podrobnější informace si může každý přečíst ve zveřejněné veřejné vyhlášce na úřední desce MMB, úřední desce každé MČ a portálu územního plánování města Brna ► https://upmb.brno.cz/ii-upraveny-navrh-2021/.

Upravený návrh nového územního plánu je v listinné podobě k dispozici v budově Magistrátu města Brna na Kounicově 67, a to v zasedací místnosti č. 426 ve 4. podlaží. V elektronické podobě je dostupný na výše zmíněném portálu, kde bude zajištěn i online přenos z veřejného projednání.

Tisková zpráva