Urban centrum přichází s novinkou – „on-line knihovnou brožur a publikací vznikajících pod hlavičkou statutárního města Brna. Jsou zde ale též zastoupeny publikace vznikající nejen na odborech magistrátu, ale i v dalších městských organizacích např. v Kanceláři architekta města Brna, Turistického informačního centra, na městských částech aj.

Knihovna zahrnuje ty publikace, které svým obsahem, stejně tak jako Urban centrum samotné, se zaměřují na rozvoj města a jeho strategické projekty, umění ve veřejném prostoru či popularizaci architektury a urbanismu široké veřejnosti.

Knihovna nezůstane ve statické podobě, bude pravidelně aktualizovaná a doplňovaná nově vzniklými publikacemi.