Zveme vás na výstavu, na které vás seznámíme s původní výmalbou sálu rady, jejím umělecko-historickým zhodnocením, a především s postupem restaurátorských prací na její náročné obnově.

Ve spolupráci s TIC Brno a Archivem města Brna jsme pro vás současně s výstavou připravili komentované prohlídky sálu Rady a to vždy ve čtvrtek od 17 hod. Vzhledem k omezené kapacitě sálu max. 25 osob nutná registrace! Volné termíny a více informací naleznete zde.