Vernisáž 3. prosince v 17h

Začátkem prosince 2015 byla zahájena nová výstava ARCMAPY, která vznikla při příležitosti 10. výročí založení oboru Architektura na Fakultě stavební VUT v Brně a představila studentský projekt Ústavu architektury. Projekt ARCMAPY mapuje v Brně a jeho okolí místa, která byla řešená v rámci ateliérových zadání.

Samotné výstavě předcházela rozsáhlá práce založená na sběru dat s cílem vytvořit databázi všech řešených míst za celých deset let existence oboru.
ARCMAPY z nich ukazovali jen zlomek – to, co bylo možné v mantinelech drobné výstavy ukázat. Představily mapu Brna a okolí tak, jak ji pro studenty vytvořili jejich pedagogové tím, že jim daná místa a témata dali k řešení. Ve vybraných pracech pak ukázali náhled toho, jak tato místa studenti zpracovali.

ARCMAPY byly realizací studentského projektu, jehož základy položil ve výuce prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar. Výstupem konceptu je označování řešených míst přímo ve městě – a to pomocí QR kódů odkazujících k prezentacím studentských návrhů na webové mapě. 

Propagační video studentů z přípravy výstavy můžete shlédnout zde.