Výsledky výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi

Básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi byla v Brně věnována v minulých letech již mnohá díla – básníkův pomník na Ústředním hřbitově, pamětní deska, po básníkovi byla pojmenovaná ulice a jeho verše zdobí i kašnu na náměstí Svobody. 

K těmto objektům připomínajícím osobnost Jana Skácela přibude nyní i socha básníka, která doplní již předchozí umělecká  díla vzniklá z projektu SOCHY PRO BRNO.

Pro umístění sochy byla vybrána parková zóna jižních svahů hradu Špilberk. Umělecké dílo umístěné v této části se stane plnohodnotnou součástí prostoru a přispěje k další kultivaci parku.

1. místo /33/ doc. akad. sochař Jiří Sobotka

2. místo /42/ doc. Mgr. Tomáš Medek

3. místo /7/ akad. sochař Stefan Milkov, Ing. arch. Jiří Trojan

Spolu s výstavou Básník ticha a pokory probíhala v Urban centru anketa, ve které měli návštěvníci možnost hlasovat pro svého favorita ze 42 vystavených návrhů. Výsledky ankety, které se zúčastnilo 114 hlasujících, najdete zde.

Umístění dle ankety pro návštěvníky Urban centra:

1. místo /č. 33/ doc. akad. sochař Jiří Sobotka

2. místo /č. 22/ MgA. Václav Kyselka

3. místo /č. 7/ akad. sochař Stefan Milkov, Ing. arch. Jiří Trojan

4. – 6. místo /č. 17/ Ing. arch. Jaromír Sedlák

4. – 6. místo /č. 1/ akad. sochař Václav Fidrich, Ing. arch. Jaroslav Skalický

4. – 6. místo /č. 16/ Ondřej Sklenář

ostatní návrhy < 5%   Údaje grafu v %

Výstavní panely k prohlédnutí zde:

Jan Skácel
Poloha umístění sochy
O soutěži
Tvář básníka otevřená prostoru i času
Výsledky soutěže / část 1
Výsledky soutěže / část 2
Výsledky soutěže / část 3

Brožura s kompletními výsledky výtvarné soutěže včetně popisu díla, rozměrů a materiálů ke stažení zde.
Návrhy č. 21 a č. 43 byly ze soutěže vyřazeny.

Výstavu Básník ticha a pokory s výsledky výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy básníka Jana Skácela jste si mohli připomenout od 5. do 28. srpna v prostorách Knihovny Jiřího Mahena.

Slavnostní odhalení sochy

Dne 25. října 2016 byla slavnostně odhalena socha brněnského básníka, spisovatele a překladatele Jana Skácela. Umístěna je v parku na Špilberku a jejím autorem je akademický sochař Jiří Sobotka. Socha má podobu stylizovaného portrétu básníka, jehož tvar je definován vrstvami k sobě svařených nerezových trubek.

Skácelova poezie je charakteristická důsledně propracovaným systémem symboliky, v jejímž rámci se jednotlivé motivy jeví jako variace několika základních Skácelových témat: dětství, ticho, krajina a smrt. Na každé straně kamenného čtyřhranného soklu je vytesáno jedno slovo, které vyjadřuje tato čtyři základní básníkova témata.