Vernisáž 14. prosince v 18 h

Výstava představila soutěžní návrhy urbanisticko-architektonické soutěže, kterou v letošním roce organizovala Kancelář architekta města Brna. Úkolem soutěžících bylo navrhnout podobu hlavního vstupu Ústředního hřbitova v Brně včetně přilehlých veřejných prostranství. Cílem zadání byla také rekonstrukce jedné ze správních budov na administrativní zázemí, umístění a podoba obchodních ploch pro květinářství a kamenictví a provozních budov podél ohradní zdi.

Respekt ke stávajícím budovám i kompozici hřbitova a kultivace prostranství mezi obřadní síní, hlavním vstupem a zastávkami hromadné dopravy. To jsou dva principy, které ovládají vítězný návrh vstupu na Ústřední hřbitov od ateliéru Refuel. S tímto a dalšími čtyřmi oceněnými projekty soutěže jste se mohli seznámit do 2. února 2022.

Seznamte se s výstavou Brána zahrady věčnosti