Archeologii v Brně byla věnována výstava, která trvala v Urban centru na Staré radnici od dubna do července 2007. Expozice připravená ve spolupráci se společností Archaia a s Metodickým centrem konzervace z Technického muzea v Brně seznámila návštěvníky s archeologickými výzkumy prováděnými v uplynulých letech v centru Brna.

Výzkumy jsou vždy nezbytnou podmínkou každé větší stavby. Proto se například důkladně zkoumalo náměstí Svobody dříve, než je v roce 2006 pokryla nová dlažba. Archeologický průzkum se prováděl rovněž v okolí kostela svatého Jakuba a na ulicích Starobrněnská, Mečová a Dominikánská a na dalších místech Brna. Každý z výzkumů přinesl nové poznatky o středověkém městě i o dřívější podobě jeho ulic a náměstí.

Návštěvníci výstavy v Urban centru se dověděli mnoho zajímavého například o historii kostela svatého Mikuláše, který stával několik staletí uprostřed náměstí Svobody a byl zbourán při velké modernizaci centra města koncem 19. století. Seznámili se rovněž s pohnutou historií rozsáhlého pohřebiště, které bylo před několika lety objeveno u kostela svatého Jakuba. Tamní podzemní kostnice s pozůstatky tisíců pohřbených by měla být po rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti.

Na výstavě se představilo také Metodické centrum konzervace z Technického muzea v Brně, které odborně ošetřuje a zachraňuje předměty nalezené při archeologických průzkumech. Metodické centrum vystavilo v Urban centru jako ukázku své práce španělský kord ze 17. století, nález z hrobu u kostela svatého Jakuba. Mohl patřit muži, který padl při obléhání Brna Švédy v roce 1645.