Pro účely publicity a prezentace projektů IOP byl z finančních prostředků Ministerstva kultury České republiky a následně za finančního přispění statutárního města Brna a Židovské obce Brno v roce 2012 vytvořen mimořádný výstavní projekt s názvem Brno/the city of bauhaus spirit (Brno/město s duchem Bauhausu). Poprvé byl představen s velkým ohlasem ve spolupráci s Českým centrem v Izraeli na jaře 2012 v Bauhaus-centre v Tel-Avivu.

Výstava představila město Brno jako důležité centrum jedinečné architektury nově vzniklého Československa. Na 18 panelech přiblížila velkou funkcionalistickou éru Brna, reprezentovanou stavbami předních českých a židovských architektů (Bohuslav Fuchs, Jiří Kroha, Josef Kranz, Bedřich Rozehnal, Ernst Wiesner, Otto Eisler, Norbert Troller, André Steiner a další). Samostatné panely byly věnovány obnovené vile Tugendhat, památce UNESCO, architekta Ludwiga Mies van der Rohe a také vile Stiassni a nově vznikajícímu Centru obnovy památek architektury 20. století COPA.

Výstavu připravil autorský tým: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., PhDr. Petr Kroupa, Ing. arch. Vlasta Loutocká, PhDr. Miroslav Ambroz a Mgr. Zdeněk Musil.

Výstava měla již několik repríz. V létě 2012 zařadilo výstavu do svého projektu Otevřené léto Ministerstvo kultury ČR, v lednu 2013 byla otevřena na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2013. Dále byla prezentována v Pisztoryho paláci v Bratislavě, na veletrhu Památky 2013, v Amsterodamu. V roce 2014 byla výstava Brno/the city of bauhaus spirit při příležitosti “Roku česko-indické kultury 2014″ uvedena putovní formou v některých indických městech.

V rámci doprovodného programu ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury v Brně a spolkem „Přátelé vily Stiassni“ se ve dnech 18. a 19. února konaly v Urban centru komentované prohlídky výstavy, kterými provázel prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., český historik architektury a vysokoškolský profesor.

Z médií:
Brněnský Metropolitan: Architektonická klasika doputovala do Urban centra
Brno Business & Style: Vila Stiassni otevírá po tříleté rekonstrukci
Novinky.cz: Čtyři brněnské vily se poprvé společně představily
Zpravodaj městské části Brno-střed: Funkcionalistická vila Stiassni láká odborníky i veřejnost
Brněnský Metropolitan: Vila Stiassni a Löw-Beerova vila: Další probuzené princezny brněnské architektury