Vernisáž 18. ledna v 17h

Architektura má úžasnou vlastnost, nedokáže lhát a podává, pravdivou výpověď o době svého vzniku a o dějinných vrstvách, kterým byla svědkem. Brno má takových rozmanitých vrstev mnoho. Nechte si je představit na výstavě BRNO (NE) ZNÁMÉ odhalující část z fotografií stejnojmenné knihy. Detaily architektury zachycené hledáčkem architektky Mariety Musálkové svým pojetím nabízejí jiný pohled a nové interpretace prvků jinak důvěrně známých z ulic našeho města. Výstavu zahájil křest stejnojmenné knihy za účasti autorského týmu z Kanceláře architekta města Brna a historika architektury profesora Vladimíra Šlapety, který sepsal úvodní text k publikaci.


Dne 27. února proběhla v primátorském salónku na Staré radnici přednáška pro veřejnost, na které historii brněnské meziválečné architektury odprezentoval profesor a historik Vladimír Šlapeta.

Pro velký zájem veřejnosti jsme připravili druhý termín přednášky ↓

Přednáška na téma BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA | 4. března 2024 v 17 h | OBSAZENO

Srdečně zveme milovníky architektury do Urban centra na přednášku na téma BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA s historikem profesorem Vladimírem Šlapetou, která se koná 4. března od 17h | OBSAZENO

Vstup zdarma.
Z důvodu omezené kapacity sálu nutná registrace: Urban centrum Brno, Stará radnice, Mečová 5 / e-mail: urbancentrum@brno.cz / tel.: 778 520 752.

Kniha fotografií detailu brněnské architektury BRNO (NE) ZNÁMÉ

Metropole Moravy má mnoho rozmanitých tváří. Nechte si je představit v knize BRNO (NE) ZNÁMÉ prostřednictvím fotografií architektky Mariety Musálkové. Deník skládaný jako mozaika po řadu let při procházkách ulicemi města vám přinese pohled zaostřený na detail a odhalující jednotlivé vrstvy proměňující se architektury. Detaily roztříděné do tří kapitol podle měřítka, od nejmenších po největší, hledající překvapivé souvislosti napříč staletími. Nové interpretace důvěrně známého osloví nepochybně nejen odbornou, ale i širší veřejnost, s hlubokým zájmem o historii a budoucnost Brna. To vše uvádí text historika architektury profesora Vladimíra Šlapety.

Do publikace je možné nahlédnout na výstavě.