Vernisáž 21. února v 17h

Brno je díky existenci řady univerzit a vysokých škol plné ambiciózních, nadaných a talentovaných studentů. Naše město se již dlouhodobě snaží maximálně využít potenciálu nadaných studentů pro řešení problémů a výzev, se kterými se při svém rozvoji potýká. Spolupráce města s vysokými školami probíhá v několika úrovních: s vedením univerzit a fakult, s jejími studenty i vědecko-výzkumnými centry.

Výstava představila projekty města, které mají za cíl spolupracovat se studenty, pomáhat jim v jejich rozvoji, získávat cennou zpětnou vazbu a inovativní nápady na jeho rozvoj. Projekty jako MUNISS či Brno Ph.D.Talent jsou již prestižní a existuje i mnoho dalších příkladů prospěšné spolupráce.

Ve vestibulu Urban centra byla navíc ke shlédnutí část výstavy Studenti pro Brno, která ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně vznikla v roce 2017. Tato každoroční soutěžní výstava má za úkol prezentovat práce studentů a jejich neotřelý pohled na možná inspirativní řešení lokalit v Brně.

Výstavní panely ke zhlédnutí zde:

Úvodní slovo
Brno Ph.D. Talent
Brno Ph.D. Talent II
Studentské Brno
Studentské Brno II
Brno International Student
Brno International Student II
MUNISS
MUNISS II
BEST Brno
BEST Brno II
Identifikace rozumově nadaných žáků
Identifikace rozumově nadaných žáků II
Městský ekosystém
Městský ekosystém II
Studentská metropolitní soutěž
Studentská metropolitní soutěž II