Zhruba 30 % světové produkce elektronových mikroskopů pochází z Brna. Nikde v Evropě se nevyskytuje taková koncentrace firem a vědeckých ústavů v tomto oboru a díky tomu je dnešní Brno unikátní metropolí elektronové mikroskopie. Cílem Dnů elektronové mikroskopie (dále DEM) a výstavy bylo přiblížit tuto zajímavou disciplínu široké veřejnosti a zvýšit zájem mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.

V rámci DEM se ve dnech 15. – 19. května konaly v Urban centru prezentace a přednášky firem a institucí, které se elektronovou mikroskopií zabývají. Na produkci elektronových mikroskopů se v Brně podílí tři společnosti: Thermo Fisher Scientific, Tescan a Delong Instruments. Tyto mikroskopy jsou využívány mimo jiné ve špičkových výzkumných institucích – v rámci Brna v centru vědecké excelence CEITEC –  kde slouží k analýze nanostruktur či výzkumu v biologii.

Své místo na výstavě měl i Ústav přístrojové techniky AV ČR – veřejná výzkumná instituce – zřízena v roce 1957 jako pracoviště Akademie věd České republiky, a která je jedním z ústavů sekce aplikované fyziky v oblasti věd o neživé přírodě AV ČR.