V primátorských salóncích Staré radnice bylo v říjnu a listopadu 2012 vystaveno jedenadvacet návrhů nové jezdecké sochy symbolizující Odvahu, jednu z Platónových ctností. Odborná porota udělila první cenu návrhu pražského malíře a sochaře Jaroslava Róny. Na druhém místě skončil Jošt Michala Gabriela a na třetím místě návrh Jiřího Sobotky. Socha připomínající významnou osobnost  moravských dějin –  markraběte Jošta Lucemburského (1351–1411) – bude stát na Moravském náměstí u kostela svatého Tomáše.