Návštěvníci Knihovny Jiřího Mahena mohli v průběhu října 2009 zhlédnout výstavu fotografií, kreseb a textů o výtvarné soutěži na jezdecký pomník markraběte Jošta pro Moravské náměstí v Brně. Modely soch téměř padesáti autorů byly v létě vystaveny v Galerii BKC na Radnické ulici, v srpnu a v září si je prohlédli návštěvníci Urban centra.