Vernisáž 11. dubna v 17h

Výstava vás seznámila nejen s ukázkami nově chystaných sportovních areálů na území Brna, ale také s plány města, které se týkají budoucnosti brněnského sportu.

Naše město se může pochlubit tím, že významně podporuje sportování svých obyvatel, sportovních klubů na všech úrovních – vrcholové, výkonnostní a rekreační i konání prestižních sportovních akcí na svém území.

Dne 10. dubna 2018 byl Zastupitelstvem města Brna schválen významný dokument Koncepce sportu 2018 – 2030, do jehož tvorby se zapojilo mnoho subjektů, které mají k brněnskému sportu vztah. Sport má velký význam pro život našeho města. Žije zde mnoho sportovních odborníků, kteří mají zájem posunout úroveň brněnského sportu, a to jak v oblasti budování moderních sportovišť, tak i v oblasti výchovy mladých talentů.

Cílem sportovní budoucnosti Brna je žít ve městě plném sportovně aktivních obyvatel, rekreačních i vrcholových sportovců, kteří mohou trénovat na kvalitních sportovištích a  účastnit se významných akcí, jako závodník nebo divák.

Druhá část výstavy představila nový brněnský web, který nabízí  všechny potřebné informace na jednom místě – přehledně zpracovaný seznam sportovišť a sportovních klubů, akce i aktuality ze sportovního dění ve městě.