6. – 30. srpna 2019

Proč žijeme „ve skleníku“? Jaký je vliv člověka na klimatický systém země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v České republice? Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají ve světě a co můžeme udělat my sami pro omezení dopadů změn klimatu?

Odpovědi na tyto otázky jste mohli nalézt v podobě obrazových výstupů na výstavě, kterou pro vás připravil Odbor životního prostředí MMB ve spolupráci s neziskovou organizací Ci2  – zaměřenou na udržitelný rozvoj, vědu, výzkum a  vzdělávání.

Výstava představila srozumitelnou a názornou formou základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích souvislostech, příčinách a zejména možnostech, jak na tyto změny reagovat, zejména v podobě razantního snižování emisí skleníkových plynů.

Putovní výstava “Klima se mění. Změň se i ty” odstartovala v České republice v roce 2018 a od té doby navštívila již téměř dvě desítky měst a obcí. V brněnském Urban centru byla doplněna o panely se zvětšenými fotografiemi částic znečišťující ovzduší v Brně, a to z elektronového mikroskopu.

Výstava byla zahájena dopolední besedou na téma klimatických změn, jejich dopadů na Brno a jak o těchto změnách komunikovat s veřejností. Svými prezentacemi přispěli Michal Žák z Česká televize, Jaroslav Rožnovský z ČHMÚ a Daniel Tichý z CI2. Zahájení pokračovalo odpolední vernisáží.