Historické centrum města Brna bylo roku 1989 vyhlášené Městskou památkovou rezervací. Tento významný a urbanisticky složitý celek se stal v programovacím období 2007 – 2013 předmětem řešení tzv. Integrovaného plánu rozvoje města Brna* – „Komplexní regenerace historického jádra včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“.

Cílem integrovaného plánu byla revitalizace historického jádra města – rekonstrukce veřejných prostranství, investice do městské infrastruktury, revitalizace městských parků a podpora nových produktů a služeb cestovního ruchu vedoucích k rozvoji turistického potenciálu města.

Na výstavě si můžete připomenout proměny města za posledních pár let a projít se prostřednictvím fotografií, map a krátkých textů po zrekonstruovaných brněnských náměstích, upravených parcích či navštívit nově vzniklé historické expozice v centru města.

* Integrovaný plán rozvoje měst je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality.

Výstavní panely k prohlédnutí zde:
Úvod
Mapa rekonstruovaných a regenerovaných míst
Obrazová legenda k mapě
Strategie pro Brno a Integrovaný plán rozvoje města
Aktivity IPRM a jejich náklady
ITI jako pokračovatel IPRM_1
ITI jako pokračovatel IPRM_2

Ulice Joštova
Moravské náměstí
Zelný trh
Petrov
Špilberk
Kobližná, Orlí, Měnínská, Novobranská
Revitalizace městských parků – I. etapa / Špilberk, Studánka, Kapucínské terasy
Revitalizace městských parků – II. etapa / Koliště
Revitalizace městských parků – III. etapa / Špilberk
Zpřístupnění brněnského podzemí
Kostnice u sv. Jakuba